Jeg hjælper dig igennem din stress og lærer dig at anvende redskaberne til et 

liv i balance

På mine stressbehandlings-forløb hjælper jeg stressramte, privat eller via arbejdsgiver, sygemeldte eller ikke, med at få genskabt energibalancen, genskabe kontakten mellem krop og hoved, at bevidstgøre dig om netop dine værdier og undersøge om du lever i overensstemmelse med dem, og til sidst guide dig på vejen mod at leve det liv der giver mest mening for dig.

Stressbehandlingsforløb

Hvordan jeg arbejder 

Jeg arbejder ud fra en 5-trins model, hvor ingen trin kan springes over.

De 5 trin handler om:

1 - at genskabe dit energiniveau,

2 - at genskabe kontakten til din krop,

3 - at genskabe kontakten til dit hjerte,

4 - at blive bevidst om din unikke livsvej og dine personlige værdier, og

5 - at begynde at leve det liv, som giver allermest mening for dig.

Undervejs, lige der hvor der er mest brug for det, giver jeg dig dine zoneterapi-behandlinger (ansigt eller fod), som understøtter netop det vi på det givne tidspunkt arbejder med, med udgangspunkt i dine ubalancer. 

Hvor hurtigt du kan gå fra det ene trin til det næste er individuelt – jeg sørger for at guide dig i det tempo der er det rigtige for dig, både med hensyn til hvor lang tid der skal gå mellem vi ses, til hvad du skal arbejde mest med, samt hvornår zoneterapibehandlingerne placeres i forhold til samtalerne.

I starten af forløbet fungerer jeg primært som din guidende ekspert. Midtvejs oplever du mig fortrinsvist som din mentor og sidst i forløbet som din coach og mentor.

Jeg benytter mig af forskningsbaserede metoder og redskaber samt viden og erfaring fra 20 års arbejde med mennesker, min sundhedsfaglige forankring, min personlige erfaring med stress samt min intuition. Jeg tager dig så at sige i hånden og sørger for, at du får præcis den viden, redskaber og metoder du har brug for, og som giver mening for netop dig.

Hvem henvender et stressbehandlingsforløb sig til?

Et stressbehandlingsforløb hos mig henvender sig til voksne (+18), som lider af stress i let eller svær grad, og som er parat til, og motiveret for, at foretage de nødvendige ændringer der skal til, for at blive fri for stress. Det kan være, at du mærker stress banke på for første gang og gerne vil forebygge en sygemelding, eller måske er du ramt af stress for 2. eller 3. gang, og ønsker at dette skal være den sidste.

Lider dit barn eller unge menneske af stress er de meget velkomne til behandling med zoneterapi hos mig, men når det kommer til terapi, så vil jeg anbefale behandlere, som specialiserer sig i børn og/eller unge. 

Angst, stress og depression hænger tæt sammen. Er din angst eller depression dit hovedproblem, så er jeg formentlig ikke den bedste til at hjælpe dig.

Er du stresset i en så svær grad, at du umiddelbart har svært ved at se dig selv finde ressourcerne til at arbejde aktivt i et forløb på nuværende tidspunkt, men har brug for hjælp, så tag gerne kontakt til mig alligevel. Jeg vil i så fald rådgive dig efter bedste evne ud fra hvor du står lige her og nu. Det er gratis og uforpligtende at henvende sig, og jeg kommer ikke til at presse dig til et forløb du ikke er klar, eller har lyst, til. Det kan også være, at det du har brug for er 1. samtale nu og flere zoneterapibehandlinger sideløbende med korte telefonsamtaler, indtil du har genfundet energien, og er klar til resten af forløbet.

Hvad indeholder/indebærer et stressbehandlingsforløb?

Et stresscoachingforløb hos mig består som hovedregel af 8 sessioner stresscoaching + 10 zoneterapibehandlinger der forløber over 3-5 måneder.

Nogle få blot let førstegangs stressramte vil kunne nøjes med 6 sessioner og 5 x zoneterapi. Hører du til blandt dem, så spotter jeg det allerede første gang vi taler sammen, og der vil blive tale om en reduktion i prisen - se andetsteds.

Sessionerne foregår hos mig i min klinik på Egevænget 68 i Almind ved Kolding. Sessionerne strækker sig fra 45 minutter til 1,5 time pr. gang, sådan ca. og oftest midt imellem. 1. samtale varer som regel 1,5 time.

Forløbet inkluderer/indeholder:

¤ udlevering af Lisbeth Fruensgaard´s bog ”Kuren mod Stress” samt en lektie-/notesbog.

¤ et tilbud om en ca 45 minutters samtale mellem din partner og mig i min klinik, hvor jeg fortæller denne generelt set om hvad stress er, hvordan man passer på sig selv når ens partner er ramt af stress, samt hvordan man kan støtte sin stressramte partner. Denne samtale er blot et tilbud – der er ingen der skal føle sig pressede, hvis lysten til eller behovet for den ikke er tilstede.

¤ at jeg deltager ved et evt. møde med arbejdsgiver eller på Jobcenter. 

¤ korte telefonsamtaler undervejs, mellem nogle af sessionerne, hvis behovet er der. 

Priserne findes andetsteds, og for virksomheder, kommuner, regioner og foreninger er prisen eksklusiv moms.

For dem der er i tvivl om det er hos mig de ønsker hjælp, tilbyder jeg en ca ½ times gratis og uforpligtende samtale med fysisk fremmøde i min klinik - her kan du få mulighed for at fortælle om dig selv og din situation, og du har mulighed for at "se giraffen an". 

Der er også den mulighed, at du kommer til den 1. samtale, ca. 1½ time, hvor du får en masse viden og redskaber med dig, som har det formål at "vende skuden". Skulle du, mod forventning, mod slutningen af denne 1. samtale føle, at et forløb med mig alligevel ikke er det rigtige for dig, så er det muligt for dig blot at betale for denne ene session - 800,-  og vi går "hver til sit".

NB – husk at spørge din arbejdsgiver, om denne vil betale dit forløb. Det vil de oftest gerne, da denne investering i dig er meget lille, i forhold til en sygemelding, eller tab på grund af den manglende effektivitet og produktivitet der er uundgåelig i forbindelse med stress.

Mange (2,5 mio. danskere) har en sundhedsforsikring - det er også muligt at spørge der!

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

  • Hvad er fordelen ved en stresscoach fremfor fx en almindelig coach?

- Når man er stressramt kan man have svært ved at mærke sig selv, vide hvad man har brug for og måske endda acceptere, at man er stressramt. Dette betyder, at man kan have svært ved at besvare spørgsmål såsom: Hvad tænker du selv?, hvad tror du er bedst? og lignende. Derimod har man brug for at blive taget i hånden og blive guidet, og det er blandt andet det der adskiller den stresscoaching-uddannelse jeg har taget fra en almindelig coaching-uddannelse, sådan kort fortalt. 

  • Kan jeg komme i et stressbehandlingsforløb uden zoneterapi?

- Det er min anbefaling at komme i et helhedsorienteret stressbehandlingsforløb med både coaching og zoneterapi, men jeg tilbyder også stressbehandling til dig der ikke har mod på zoneterapi.

  • Kan jeg få zoneterapi uden at komme i et stressbehandlingsforløb og måske også uden at være stressramt?

- Ja, det kan du tro at du kan - zoneterapi er virkningsfuldt mod alle former for ubalancer, ikke blot stress.

  • Ligger zoneterapibehandlingerne på samme dage som samtalerne?

- Det er individuelt og det planlægger vi når vi mødes - det afhænger af flere ting, som fx hvor langt du har til klinikken, om du er sygemeldt eller ej og af dine behov.

  • Kan du hjælpe mit stressede barn?

- Jeg hjælper gerne dit barn med zoneterapi, men behandling af børns og unges stress er ikke mit speciale, så der vil jeg anbefale dig at søge en behandler med det speciale.

  • Kan jeg få delt betalingen op i rater?

- Du kan få delt betalingen for et stressbehandlingsforløb op i op til 3 rater som betales i forbindelse med 1., 3. og 5. coachingsamtale - uanset om forløbet inkluderer zoneterapi eller ej, og hvor zoneterapibehandlingerne er placeret.

  • Hvorfor skal jeg vælge dig? 

- Det skal du, hvis du ønsker en helhedsorienteret stressbehandling af en person der både har en sundhedsfaglig - , en alternativ -, en coachende - og en erfaringsbaseret tilgang til den stress du står i. 

Priser

Gratis og uforpligtende forkonsultation

Jeg tilbyder 15 minutters gratis og uforpligtende telefon – eller online samtale forud for beslutningstagen om, at komme i zoneterapibehandling hos mig. 

Forud for beslutningstagen ift at komme i et stressbehandlingsforløb hos mig, kan du, enten pr. telefon eller her, booke ½ times gratis og uforpligtende samtale med fremmøde i klinikken

Begge kan bookes her:

Book

Det "store" forløb er mit helhedsorienterede hovedforløb. Det mindre forløb henvender sig til mennesker, der vil forebygge stress på sigt, og ikke er akut ramt lige nu - jeg anbefaler hvilket forløb der egner sig bedst til dig, når vi har talt sammen.

Det er selvfølgelig også muligt, at få stresscoaching uden zoneterapi, og omvendt. Se andetsteds på hjemmesiden for priser på zoneterapi. 

Kontakt mig for priser på stresscoaching uden zoneterapi, hvis du ønsker det.

Stressbehandlingsforløb

8 samtaler + 10 x zoneterapi fordelt ud på 3-5 måneder.

Stressbehandlingsforløb

6 samtaler + 5 x zoneterapi fordelt ud på 2-4 måneder.