Har du i din virksomhed sygemeldte, eller sygemeldingstruede, stressramte ansatte?

Har din virksomhed en stress-politik? 

Ønsker du at forebygge stress blandt dine medarbejdere?

Er du selv, eller andre i ledelsen, stressramte?

I en undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed i 2021 svarede 29,1 % af de adspurgte, at de indenfor de seneste 4 uger havde oplevet en høj grad af stress. I aldersgruppen 16-24 år var andelen helt oppe på 41,7 %.

En anden undersøgelse udført af Lederne (2021) viste, at ca hver 4. leder (24 %) ofte eller hele tiden havde følt sig stresset i løbet af de 2 seneste uger.

I en undersøgelse fra NFA (det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) fremgår det, at arbejdet for 94,9 % vedkommende er en del af årsagen til deres stress, mens 40,5 % angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede. 4,9 % angiver privatlivet som værende den vigtigste kilde til stress.

Jeg tilbyder hjælp i form af:

¤ Oplæg/foredrag omkring forebyggelse af stress

¤ Workshop med henblik på udarbejdelse af stresspolitik

¤ Forløb til stressramte medarbejdere

- og måske andet!

Hvis ovenstående har fanget din interesse vil jeg anbefale dig at kontakte mig med henblik på en samtale - jeg kommer gerne til dig/Jer.